Automatisch Gecensureerde Woorden

Censuurwoorden. Namen van artiesten, titels van nummers en albumtitels moeten worden ingediend in de oorspronkelijke vorm die door de artiest is bedoeld. Expliciete woorden worden automatisch gecensureerd als de winkels dit vereisen (bijvoorbeeld F**k of S**t). Voeg niet zelf de sterretjes toe.